StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *


Rubrik i e-post *

Minnesanteckningar 2015-02-05

Meddelande

Hej Terese!

Här kommer anteckningarna för synpunkter innan jag skickar till övriga i styrgruppen.

Mvh
Hedwig

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

02/11/2015

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2015-02-05

Infogade filer