StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Eva Hessman/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, Jonas Kinnander

Rubrik i e-post *

Bildmaterial till grundutbildningen

Meddelande

Hej!

Bildmaterialet är samma för dagpass som för kvällspassen, men kommer i en annan ordning.

Vill du så kan jag komma förbi med utskrivna åhörarkopior?

//Hedwig

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

04/09/2015

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: Utbildningsmaterial dagpass- Bilder

Infogade filer