StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Marie Brynolfsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, Veronica Öjeskär (Kommunfullmäktige), CN=Jonas Berg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Anna Skrapste/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Timothy Tréville/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Kristoffer Filipsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jonas Kinnander/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Annette Borg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jessica Lindroth/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Kallelse styrgruppen för politikerutbildning 12 apr kl 14, Vargö

Meddelande

Hej!

Ber om ursäkt för sent utskick av handlingarna till mötet imorgon!
Vi ses kl 14:00 i Vargö.
Väl mött!

Hedwig Andrén
Stadsledningskontoret
Tel: 031-368 02 33

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

04/11/2019

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2019-04-12

Infogade filer