StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Planeringsgrupp politikerutb

Rubrik i e-post *

Utkast utbildningsplan 2015-2018

Meddelande

Hej!
Här kommer länk till anteckningar från fredagens möte i planeringsgruppen för politikerutbildningen. Via länken finns också det förslag till utbildningsplan som jag gjorde efter mötet. Återkoppla snarast till mig om det inte stämmer med vad ni sa eller ev andra synpunkter.

Monica

Avsändare

Monica Örtenblad/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

09/29/2014

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Anteckning: 2014-09-26

Infogade filer