StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Planeringsgruppen för politikerutbildning

Rubrik i e-post *

Planeringsgruppen för politikerutbildning

Meddelande

Minnesanteckningar och bilder från mötet den 15/9

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

09/17/2014

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Undermapp: 2014-09-15

Infogade filer