StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Marie Brynolfsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, Veronica Öjeskär (Kommunfullmäktige), CN=Jonas Berg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Anna Skrapste/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Timothy Tréville/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Kristoffer Filipsson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jonas Kinnander/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Annette Borg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jessica Lindroth/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Johannes Hulter/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Kallelse till möte Styrgruppen för politikerutbildning 11/6 kl 14:30, Vargö

Meddelande

Hej!

Översänder handlingar till mötet nästa tisdag den 11 juni i Vargö, Rådhuset, kl 14:30.

Väl mött!

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén
Tel 031-368 02 33

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

06/04/2019

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2019-06-11

Infogade filer