StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Styrgruppen för politikerutbildning

Rubrik i e-post *

Kallelse till styrgruppen för politikerutb den 3 sep kl 13, Vargö.

Meddelande

Hej!

Översänder dagordning till mötet med Styrgruppen för politikerutbildning nästa torsdag den 3 sep kl 13:00 - ca 15:00. Vi träffas i Vargö i Rådhuset.
Bilägger också rapporten från utvärderingen av grundutbildningen i våras.

Trevlig helg!

Hälsningar
Hedwig

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

08/28/2015

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2015-09-03

Infogade filer