StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Styrgruppen för politikerutbildning

Rubrik i e-post *

Kallelse till Styrgruppen för politikerutbildning torsdag 22 mars kl 14:00

Meddelande

Hej!

Översänder handlingar till mötet nästa torsdag.
Vi träffas denna gång i Valö, Rådhuset, kl 14:00.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

03/15/2018

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2018-03-22

Infogade filer