StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Magnus Sigfusson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Britta Timan/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, Hedwig Andrén, CN=Magnus Andersson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Annette Borg/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Anteckningar 180418 planeringsgruppen politikerutbildning

Meddelande

Hej

Här kommer anteckningarna från vårt uppstartsmöte med planeringsgruppen och hemläxan tills vi träffas nästa gång.

Ni får här också relevanta dokument för vårt arbete. Ni har också fått länken till alla presentationer och filmer från grundutbildningen som hölls 2015 av Hedwig.

Ni får återkomma till mig om ni har frågor eller om något känns oklart.

Med vänlig hälsning
Annette Borg

Avsändare

Annette Borg/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

04/25/2018

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Anteckning: 180418

Infogade filer