StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

goteborgsstadshus@gshab.goteborg.se, CN=Helen Torstensson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Utbildningsmaterial - bilder från presidieutbildningen mars-april 2016

Meddelande


Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

05/23/2016

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: Utbildningsmaterial - bilder mars-april 2016

Infogade filer