StängSkriv utHjälp

Anteckning

AnteckningDokumentinformation

Huvudmapp:

001 Planeringsgruppen 2006

Rubrik: *

2006-10-16 mötesanteckningar

Sortering:

99

Av:

Anonymous

Text:


Anmält förhinder : Inger sahlin.


Dagordning:

  1. Kort inledning och bakgrund /Helén
  • Medlemmar i Styrgruppen för utbildning för förtroendevalda/ kommunala styrelser
  Erik Berglund
  Monica Påhlsson
  Mark Johnson
  Martin Hellström
  Per Svensson
  Anna
  Sibinska

  från stadskansliet deltar som
  föredragande tjänsteman: Helén Eriksson-Elf
  sekreterare: Eva Smith
  • Styrgruppens nästa möte är 7 november 2006


  2. Innehåll och Tidplan för utbildningarnas genomförande enligt beslut i styrgruppen /Helén -Eva

  3. Förslag till innehåll och upplägg - laget runt enligt ovanstående frågeställningar /Alla


  4. Summering - hur går vi vidare
  • Tidigare datum för 3-dagarsutbildningen.
  Här följer de tider då utbildningen avhölls under våren 2003
Måndagen 24.3 - onsdagen den 26.3
Tisdagen den 1.4 - torsdagen den 3.4
Måndagen den 14.4 - onsdagen den 16.4
Tisdagen den 22.4 - torsdagen den 24.4
Måndagen den 19.5 - onsdagen den 21.5
  • Förslag att 5 st utbildningar genomförs ( 2 st som ev reserv beroende på hur många anmälningar som kommer )
  • Var och en tittar på sin del i utbildningsprogrammet. Materialet skickas till Renato senast 20 nov.
  se tidigare program =>>
  • Alla kollar upp vilka dagar som man inte kan deltaga vid utbildningarna under våren. Dessa uppgifter skickas till Renato senast 20 nov.


  5. Tidplan för planeringsgruppens möten
  • Nästa möte: 27 november kl 16.00- 17.30
  Plats: Bryggan

6. Övrigt

Infogade filer
Exempel på program för förtroendevalda.doc (75 KB)
Exempel på program för kommunala bolagsstyrelser.doc (106 KB)