StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

CN=Jonas Kinnander/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Helen Torstensson/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad, CN=Jessica Lindroth/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Reviderade bildspel

Meddelande

Hej

Det har kommit flera revideringar av bildspelen till dag 1, basblocket. För att inte blanda ihop det med tidigare bildspel har jag lagt upp denna mappen i vår databas.

Hälsning
Annette B

Avsändare

Annette Borg/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

03/18/2019

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Anteckning: Basblock dag 1

Infogade filer