StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

04 Grundutbildningar - Stadens styrmodell

Rubrik: *

Rapport

Sortering:

99

Av:

Anonymous

Text:
Rapport från styrgruppen för utbildning av förtroendevalda avseende genomförda utbildningsinsatser 2003

Infogade filer
Rapport från styrgruppen för utb för förtroendevalda.doc (234 KB)
Program 2003 tredagarsutbildning.doc (160 KB)