StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Annette Borg <annette.borg@stadshuset.goteborg.se>; Charlotte Darvik <charlotte.darvik@stadshuset.goteborg.se>; Jessica Schedvin <jessica.schedvin@stadshuset.goteborg.se>; Jonas Kinnander <jonas.kinnander@stadshuset.goteborg.se>

Rubrik i e-post *

Kallelse till Styrgruppen för politikerutbildning ons 26 sep kl 15

Meddelande

Hej!

Översänder handlingar till mötet nästa onsdag.
Vi träffas denna gång i Vargö, Rådhuset, kl 15:00.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

09/21/2018

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2018-09-26

Infogade filer