StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Styrgruppen för politikerutbildning, CN=Lisa Hederstierna/OU=Stadsledningskontoret/O=GBGStad

Rubrik i e-post *

Kallelse till tor 15 sep kl 13, Vargö

Meddelande

Hej!

Här kommer en dagordning för torsdagens möte.

Förslag till hur enkäten kan se ut skickas i ett separat mail.

Anmält förhinder har:
Anna, Stefan och Jonas.

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

09/12/2016

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: 2016-09-15

Infogade filer