StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *

Styrgruppen för politikerutbildning

Rubrik i e-post *

Anteckningar från styrgruppens möte 8 okt 2015

Meddelande


Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

11/05/2015

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Anteckning: 2015-10-08

Infogade filer