StängSkriv utHjälp

Information
InformationDokumentinformation

Mottagare *


Rubrik i e-post *

Dokumentation politikerutbildning

Meddelande

Hej!

Annica Eriksson gav mig uppdraget att skicka utbildningsmaterialet till grundutbildningen maj/juni 2011.

Med vänlig hälsning
Hedwig Andrén

Avsändare

Hedwig Andrén/Stadsledningskontoret/GBGStad

Kvittens

Nej

Skickades

11/28/2012

Bifogade länkar:
Klicka på länken/länkarna för att se dokumenten.
Länk till dokumentet. Bilaga: Arbetsmaterial

Infogade filer