StängSkriv utHjälp

Bilaga

BilagaDokumentinformation

Huvudmapp:

042 Presidieutbildning

Undermapp:

Utbildningens material, bilder mm

Rubrik: *

Inbjudan till presidieutbildning våren 2016

Sortering:

99

Av:

Hedwig Andrén

Text:
Till nämndsekreterare eller motsvarande för vidarebefordran till förtroendevalda i presidiet samt förvaltningens/bolagets direktör.

Kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning bjuder in till en heldag med fokus på rollen i ett presidium.
Utbildningen vänder sig till nämndens respektive styrelsens ordförande, 1:e respektive 2:e vice ordförande samt förvaltningschef/ bolagsdirektör.
Det är önskvärt att presidiet deltar tillsammans vid ett utbildningstillfälle.


Inbjudan presidieutbildning våren 2016.docx

Anmälan sker via länken Klicka för anmälan, senast den 20 februari 2016. Länken till anmälan finns även i bifogad inbjudan.
Frågor om utbildningen kan ställas till:
Hedwig Andrén, e-post hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se tel: 031-368 02 33.

Välj ett av nedanstående datum när du anmäler dig.
Tisdag 8 mars kl 08.30 – 17:00. Kaffe finns från kl 08.00
Fredag 18 mars kl 08.30 – 17:00. Kaffe finns från kl 08.00
Måndag 25 april kl 08.30 – 17:00. Kaffe finns från kl 08.00
Torsdag 28 april kl 08.30 – 17:00. Kaffe finns från kl 08.00

Lokal vid samtliga tillfällen är Ullevi Lounge, hållplats Ullevi Södra, ingång från Skånegatan.


Information som rör utbildningar för förtroendevalda hittar du i Personalingången http://www.personalingangen.goteborg.se under fliken Förtroendevalda


För kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning

Med vänlig hälsning

Hedwig Andrén
Ärendesamordnare
Stadsutveckling
404 82 Göteborg
Tel. +46 31 368 02 33
Mobil. +46 707 611143

www.goteborg.se/stadsledningskontoret
hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se

Infogade filer