StängSkriv utHjälp

Anteckning

AnteckningDokumentinformation

Huvudmapp:

031 Utbildningsplan

Rubrik: *

Utbildningsplan 2019-2022, reviderad 191018

Sortering:

99

Av:

Annette Borg

Text:
Temautbildning flyttas frĺn kvartal 2 till kvartal 3, för att inte sammanfalla med presidieutbildningen.

Infogade filer
Reviderad 191018 Utbildningsplan för 2019-2022.xlsx (22 KB)