Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.PROGRAM

Vi erbjuder ofta olika program i samband med våra utställningar och på denna sida presenterar vi de kommande programpunkterna under den aktuella utställningen. Främst satsar vi på konstnärssamtal med aktuella utställare men det kan även handla om seminarier i anslutning till utställningens tema, specialvisningar, For Fun, sportlovsprogram m.m.


Guerrilla Girls performance med Frida Kahlo och Kathe Kollwitz den 21 april 2011. Läs mer


- - - - - - - - - - - - - -

ONSDAG 17 SEPTEMBER KL 17.00-19.00
STUDENTMINGEL!
I samarbete med Student Göteborg bjuder vi in nya studenter till våra konstinstitutioner med ett späckat program öppet för alla. Under kvällen blir det även gästspel från andra kulturaktörer. Välkommen till happenings och mingel på Göteborgs Konsthall och Göteborgs konstmuseum!

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 20 SEPTEMBER KL 13-13:30
TEMAVISNING: NATUREN I PERIFERIN
I vår hastigt expanderande urbana värld, flyttas livsmedelsindustri och naturområden allt mer ut mot periferin. Visningen tar fasta på verk i utställningen som särskilt berör den industrialiserade naturen, och ställer frågan: Hur förändras vår syn på och agerande gentemot naturen, när den inte längre finns inom vårt synfält? Visningen hålls av konstpedagog Agnes Gällhagen.

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 20 SEPTEMBER KL 14-15
KONSTNÄRSPRESENTATION MED LINN LINDSTRÖM
Utställande konstnär Linn Lindström berättar om sitt verk System, som består av omkring 170 kastanjer och ekollon som hon odlat fram under ett år. Med utgångspunkt i dagboksanteckningar berättar hon om den odlingsprocess som föregått verket och det system hon upprättat.


- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 4 OKTOBER KL 18-01

iDEALFEST 2014
En endagsfestival i ljudet och oljudets tecken. Från ljudkonst via energifylld dronenoise till djupa popexperiment. Sex akter som alla har kraft att beröra, förändra och berika: Mariam The Believer, Jo Thomas, Hästköttskandalen, Hypnotower, Nadine Byrne, Klara Lewis.
Klicka här för att läsa mer

- - - - - - - - - - - - - -

FREDAG 10 OKTOBER (KULTURNATTA) KL 19-23
B.Y.O.B. BRING YOUR OWN BEAMER
Har du drömt om att få visa din film på Konsthallen? Nu har du chansen! Alla är välkomna att delta, enda kravet är att man tar med sin egen utrustning: dia-projektor, tjock TV, super 8, 16mm eller digitalt, alla former av videopresentationer är tillåtna (reklam, hets mot folkgrupp och annat trams undanbedes snällt men bestämt). Man ansvarar själv för installering fredagen den 10 oktober mellan 15:00 - 18:30.
Klicka här för att läsa mer


Länk till information om öppettider.