Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.AKTUELLT

På denna sida finner du den mest aktuella informationen angående programverksamhet, vernissage och annat som är på gång på Göteborgs Konsthall.


LÖRDAG 23 AUGUSTI KL 13-13.30
LÖRDAGSVISNING
Guidad visning av utställningen Naturum.

- - - - - - - - - - - - - -

ONSDAG 27 AUGUSTI KL 18-19.00

BIOMIMETIK - MED NATUREN SOM INSPERATIONSKÄLLA
Propellrar, självrengörande ytor och simdräkter är alla exempel på tekniska lösningar som härmar företeelser i naturen. I samarbete med Universeum arrangerar Göteborgs Konsthall ett fördjupande samtal om naturen som kunskapsbank för teknologiska innovationer och konstnärliga uttryck. Alexina Thorén Williams, pedagog och projektledare på Universeum, introducerar biomimetik och delar med sig av tankar kring hållbar utveckling, design och konst.

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 30 AUGUSTI KL 13-13:30

TEMAVISNING: NATUREN I PERIFERIN
I vår hastigt expanderande urbana värld, flyttas livsmedelsindustri och naturområden allt mer ut mot periferin. Visningen tar fasta på verk i utställningen som särskilt berör den industrialiserade naturen, och ställer frågan: Hur förändras vår syn på och agerande gentemot naturen, när den inte längre finns inom vårt synfält? Visningen hålls av konstpedagog Agnes Gällhagen.

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 30 AUGUSTI kl 14-15.30

URBAN ÖRTVANDRING MED LISEN SUNDGREN
Följ med Lisen Sundgren på en urban örtvandring i Göteborgs Konsthalls grönskande närområde! Bland storstadsbuller och parkanläggningars symmetriska grönytor upptäcker vi vilda nyttoväxter för ätliga, vårdande, läkande och estetiska syften. I skuggan av den globala ekonomins påfrestningar lär vi oss ta vara på det som växer i vår närmiljö. Lisen Sundgren är herbalist, homeopat, författare och föreläsare och aktuell med kokboken Det vilda köket tillsammans med kocken Rune Kalf-Hansen.
Obs! Begränsat antal platser. Föranmälan till: agnes.gallhagen@kultur.goteborg.se
Start: Göteborgs Konsthall, kl. 14.00

- - - - - - - - - - - - - -

ONSDAG 3 SEPTEMBER KL 18-19.00
KONSTNÄRSSAMTAL: CAROLINE MÅRTENSSON
Utställande konstnär Caroline Mårtensson visar sina verk i utställningen. Mårtensson berättar hur hon undersöker maktstrukturer i mötet mellan människa och natur i förhållande till en romantiserad syn på odling. Hur ser dagens blomsterodling ut och hur visas det i hennes verk?

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 6 SEPTEMBER KL 13-13.30
LÖRDAGSVISNING
Guidad visning av utställningen Naturum.

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 6 SEPTEMBER KL 13.00-15.00
FOR FUN = BANANFLUGANS LIV I KONSTEN
Vi analyserar de små kryp och växter som för tillfället bor i konsthallen och i några av konstverken. Vad händer när växter ruttnar och vilka nya liv föds då? Vi går nära och kikar med förstoringsglas på vad som händer tillsammans med biolog Karen Otto. Från fyra år och uppåt. Drop in!

Läs mer om FOR FUN

- - - - - - - - - - - - - -

ONSDAG 10 SEPTEMBER KL 18-19.00
KONSTNÄRSSAMTAL: KRISTIAN BERGLUND BJUDER IN KONSTNÄREN JESPER NORDA
Utställande konstnär Kristian Berglund samtalar med inbjudna konstnären Jesper Norda om de verk som Berglund visar i utställningen. Det blir ett möte som handlar om konst och natur, teknik och språk samt
samt biomimetik – hur vetenskaplig forskning imiterar naturen.

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 13 SEPTEMBER KL 13-13.30
LÖRDAGSVISNING
Guidad visning av utställningen Naturum.

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 13 SEPTEMBER, KL 14-15.00

HERBARIET SOM DIKT, INSTALLATION OCH FENOMEN MED PIA NYKÄNEN
Med utgångspunkt i bland annat Caroline Mårtenssons verk Fattigkärr och sin egen diktsamling Herbarium läser Pia Nykänen dikt och resonerar kring herbariet som samling, struktur, bevarande och brott. I herbariet kan dokumentation och instruktion vävas samman och vad som i själva verket visas blir öppet för tolkning och diskussion. Pia Nykänen (f. 1970) är filosofie doktor i praktisk filosofi och lektor i utbildningsvetenskap. År 2000 gav hon ut diktsamlingen Herbarium (Albert Bonniers Förlag).

- - - - - - - - - - - - - -

SÖNDAG 14 SEPTEMBER, KL 14.00-16.00
PRESENTATIONER: ÄNGEN - ÅTERUPPFÖRD
Ängen - återuppförd är en sommarkurs på Akademin Valand som genom olika teoretiska och konstnärliga metoder undersöker restaureringen av en strandäng på Rörö. Ängen betraktas ur ett biologiskt, idéhistoriskt, ekonomiskt och konstnärligt perspektiv. I relation till utställningen Naturum, återuppförs Ängen i dubbel bemärkelse genom presentationer av de egna konstnärliga projekt deltagarna arbetat med under kursen. Massproducerade prydnadsväxter, organiska skulpturer och konstnärliga ekosystem i Naturum utgör den scenografi i vilken funderingar kring Ängens betydelse iscensätts.

- - - - - - - - - - - - - -

ONSDAG 17 SEPTEMBER KL 18-19.00
KONSTNÄRSSAMTAL: LINN LINDSTRÖM
Utställande konstnär Linn Lindström berättar om sitt verk System, som består av omkring 170 kastanjer och ekollon som hon odlat fram under ett år. Med utgångspunkt i dagboksanteckningar berättar hon om den odlingsprocess som föregått verket och det system hon upprättat.

- - - - - - - - - - - - - -

ONSDAG 17 SEPTEMBER KL 17.00-19.00
STUDENTMINGEL!
I samarbete med Student Göteborg bjuder vi in nya studenter till våra konstinstitutioner med ett späckat program öppet för alla. Under kvällen blir det även gästspel från andra kulturaktörer. Välkommen till happenings och mingel på Göteborgs Konsthall och Göteborgs konstmuseum!

- - - - - - - - - - - - - -

LÖRDAG 20 SEPTEMBER KL 13-13:30
TEMAVISNING: NATUREN I PERIFERIN
I vår hastigt expanderande urbana värld, flyttas livsmedelsindustri och naturområden allt mer ut mot periferin. Visningen tar fasta på verk i utställningen som särskilt berör den industrialiserade naturen, och ställer frågan: Hur förändras vår syn på och agerande gentemot naturen, när den inte längre finns inom vårt synfält? Visningen hålls av konstpedagog Agnes Gällhagen.

- - - - - - - - - - - - - -

HYR PÅ GÖTAPLATSEN!
Söker du en annorlunda lokal för mingel? En stämningsfull plats för vigsel? Eller en plats för föreläsningar eller andra evenemang?

Klicka här för mer information för att hyra lokal.

- - - - - - - - - - - - - -

KOMMANDE PROGRAMPUNKTER
Klicka här för fler programpunkter

- - - - - - - - - - - - - -


Länk till information om öppettider.