Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.Söndagscirkel

En programserie som ger möjligheten att uppleva samtidskonst på en rad olika sätt: genom bredd och djup, genom det igenkännbara och det oväntade, genom guidning, samtal och genom eget skapande. Varje tillfälle är förlagt till en söndag och serien vänder sig till vuxna som vill utforska samtidskonst och som samtidigt vill ägna sig åt kreativa aktiviteter.Utifrån olika teman och metoder kommer vi att skapa, skriva, analysera och samtala kring den aktuella utställningen. Söndagscirkel startar kl 14 och håller på ca 60-90 minuter. Varje tillfälle är fristående och leds av en utställningsvärd. Du är varmt välkommen att delta på alla, eller komma vid enstaka tillfällen.
Fri entré och fritt material.

Under sommaren visar vi den amerikanska konstnären Chitra Ganesh och utställningen She, the question (15 juni-30 september) och under denna period erbjuder vi sex söndagscirklar:


15/7 Lyssna, prata, skriv! - Skrivworkshop

Vi börjar med en guidad visning för att titta på form och material, men även politiska och poetiska perspektiv i utställningen She, the question. Med avstamp i utställningen skriver vi sedan texter utifrån de bilder, berättelser och teman som Chitra Ganeshs arbeten fokuserar på. Utställningsvärd: Sara Hallström.

5/8: Bildtolkning. Varför då?
Vi prövar flera konstvetenskapliga perspektiv på utställningen. Utifrån olika tolkningsmodeller studerar vi verk i utställningen och undersöker hur och varför tolkningar kan variera beroende på vilket synsätt vi använder oss av. Utställningsvärd: Karl Daniel Törnkvist.

19/8: Skapa kollage på Kulturkalaset
Med kollage skapar vi nya verk av Chitra Ganesh konst. Vad är det vi gör när vi styckar upp bilder och ändrar om i befintliga verk? Vad sker med sammanhangen och vad säger den nya bilden om den ursprungliga? Utställningsvärd: Karl Daniel Törnkvist.

26/8 Ord och material – Skriv med bilder
Chitra Ganesh använder många olika material. I utställningen återfinns måleri, foto, kollage, rörliga bilder och dikter skrivna med hår. Håret återkommer i utställningen: kvinnors hår, varelsers hår, avklippt hår. Denna söndag skriver vi i andra material än penna och papper – vi bygger bokstäver, och prövar att göra språk till hantverk. Utställningsvärd: Sara Hallström.

2/9 Lyssna, prata, skriv! - Skrivworkshop
Vi börjar med en guidad visning för att titta på form och material, men även politiska och poetiska perspektiv i utställningen She, the question. Med avstamp i utställningen skriver vi sedan texter utifrån de bilder, berättelser och teman som Chitra Ganeshs arbeten fokuserar på. Utställningsvärd: Sara Hallström.

9/9 Vad är den vita kuben?
Vi samtalar om rum och rumslighet och om den så kallade vita kuben - samtidskonstens förhärskande rum. Vad är den vita kuben? Varför är den förhärskande? Vi tittar på Chitra Ganesh utställning She, the question och granskar den vita kuben. Vad är dess styrka och dess begränsningar? Utställningsvärd: Karl Daniel Törnkvist.


Länk till information om öppettider.