Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.Introduktion

På Göteborgs Konsthall är samtidskonsten i centrum.
Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och separatutställningar som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga, och det finns personal som arbetar med aktivt värdskap och som finns till hands i utställningarna för att ge information till besökaren. Samlat kan dessa erbjudande ge lite andra infallsvinklar till konsten och de områden som konsten öppnar upp för.


Fotografi från konstnärssamtal mellan Annika Eriksson och Mats Stjernstedt, 2008.

Konst avspeglar, kommenterar och ställer frågor om aktuella ämnen, den är i dialog med samtiden och detta sker på många olika sätt. Ett av målen för våra aktiviteter är att ge exempel på de olika metoder och uttryck som finns inom arbetet med visuell konst. Vårt perspektiv är internationellt samtidigt som vi riktar blicken mot Norden och Sverige. Genom att visa på den allsidighet som existerar inom det kreativa området önskar vi att framhäva den relevans konst har, sett ur ett större kulturellt och socialt perspektiv.

Göteborgs Konsthall är ett offentligt rum. Det vill säga, konsthallen är allas - det är din konsthall! Våra aktiviteter är till för dig som har lust att uppleva och få insikt i konst. Och den är till för konstnärerna som vi önskar ge möjlighet att visa sin konst och utveckla nya projekt. Tillsammans kan man betrakta publiken och konstnärerna som konsthallens användare. Vår intention är att i loppet av de kommande åren se närmare på vilken form av offentligt rum en konsthall som Göteborgs kan och skall vara idag. Vi vill bland annat gärna undersöka hur förhållandet eller mötet mellan konst och dess användare kan se ut och ta form.Länk till information om öppettider.