Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

AKADEMIN VALAND
2014.5.10 - 2014.5.25
Mer information om Akademin Valands masterutställning på Göteborgs Konsthall kommer inom kort. Redan nu kan du bekanta dig med studenternas individuella utställningar, som äger rum på Galleri Rotor, Galleri Monitor med flera platser genom att klicka länken nedan.

Läs mer

NATURUM
2014.6.13 - 2014.9.21
Människans idé om naturen har varierat kraftigt genom århundradena, allt från att vara något som hotar och skrämmer och som kan döda, till att utgöra en plats för både fysisk och själslig rekreation. Naturen har diskuterats ur en rad olika synvinklar och ideologiska positioner. Vi gör den till en projektionsyta för våra fantasier, drömmar, utkomstmöjligheter, nationella yttringar, med mera. Årets sommarutställning har som ambition att stanna upp ett ögonblick vid något som på många plan är absolut livsviktigt, såväl för den enskilda individen som för mänskligheten, och fundera över naturen som mänsklig konstruktion.Länk till information om öppettider.