Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.KOMMANDE UTSTÄLLNINGARMÄRK LINJEN
2014.10.18 - 2015.1.11

"Märk linjen" är en internationell grupputställning som undersöker hur vi med linjens hjälp kan dra en gräns och tydliggöra ett hitom och ett bortom.

Genom historiens lopp har linjen använts för att markera territorier, tydliggöra maktförhållanden och särskilja oss från de andra. Linjen är och har varit ett uttryck för maktens strävanden att strukturera och indela. Med pennstreck och linjal delade kolonialmakterna upp Afrika. Med hårda betonglinjer drogs gränsen mellan Öst- och Västberlin, mellan Mexiko och USA och genom Västbanken löper barriärer som ska stänga ute.

Linjen är både reell och abstrakt, konkret och diffus. Den är samtidigt dröm och hot. ”Märk linjen” är en utställning som vill teckna linjens påtagliga närvaro i allas våra liv.

DANA SEDEROWSKY
2015.2.21 - 2015.4.19


Länk till information om öppettider.