Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.KOMMANDE UTSTÄLLNINGARMÄRK LINJEN
2014.10.18 - 2015.1.11

Märk Linjen är en undersökning av "linjen", inte bara som ett stilistiskt uttryck förkroppsligad i konstverk – ett grundläggande spår, utan även som en symbol för det direkta, ofta oförmedlade uttrycket för intellektuellt och psykologiskt innehåll. Utställningen fokuserar på linjen som både särskiljer och förenar rum och utrymme. Linjen är ett konstnärligt uttryck som kan få djupgående politiska, känslomässiga och sociala konsekvenser. I all sin enkelhet är linjen i sig ett potent uttryck för politiska budskap och mänskliga handlingar samt rymmer existentiellt känsloladdade frågor.

Utställningen samlar frågor kring vad ett "territorium" innebär. Hur en mark avgränsas från en annan och vem bestämmer vad som ska kartläggas? Hur har man genom historien "separerat" mänskligheten med gränser, och varför? Vilka är de aktuella konstnärliga, sociala till politiska strategier för att göra anspråk på och återta land? Och sammanfattningsvis, hur har konstnärer deltagit i dessa ämnen där vi ser växande politisk spänning och kulturella konflikter runt om i världen?Länk till information om öppettider.