Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR


FÖRJAGA BRISTEN PÅ SAMMANHANG
2016.06.10-2016.09.18


Sommaren på Göteborgs Konsthall ägnas åt staden i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Staden är alltid i rörelse mellan då, nu och framtiden. Genom en ständig tillförsel av människor och idéer utgör den urbana miljön en komplex väv full av utmaningar. I utställningen Stadsrum är tanken att en mängd olika ”röster” ska höras, allt från den professionella konstnären till allmänheten

- - - - - - - - - - - - - -


VAD TYCKER DU?
Följ oss och kommentera på twitter @GBGkonsthallLänk till information om öppettider.