Göteborgs Konsthall - Länk till startsidan
Länk till information om utställningar. Länk till information om programverksamhet. Länk till information om pedagogik. Länk till information om Göteborgs Konsthall. Länk till kontaktinformation. Link for english information.AKTUELL UTSTÄLLNING


MÄRK LINJEN: 18 OKTOBER - 11 JANUARI

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla | Francis Al˙s | Janine Antoni
Leonor Antunes | Gillian Dyson | Mona Hatoum | Sigalit Landau
Runo Lagomarsino | Bruce Nauman | Fred Sandback

Curatorer: Mikael Nanfeldt, chef Göteborgs Konsthall och Liv Stoltz, intendent Göteborgs Konsthall

Göteborgs Konsthall inleder höstsäsongen med utställningen Märk Linjen. Det är en internationell grupputställning som undersöker hur vi med linjens hjälp markerar territorier och tydliggör maktförhållanden. Linjen är och har varit ett uttryck för maktens strävanden att strukturera och indela. Kolonialmakterna delade upp Afrika med pennstreck och linjal. Gränsen drogs med hårda betonglinjer mellan Öst- och Västberlin. Barriärer som ska stänga ute löper både mellan Mexiko och USA och genom Västbanken. Linjen är både reell och abstrakt, konkret och diffus. Den är samtidigt en dröm och ett hot.

Liv Stoltz, en av curatorerna för utställningen säger:

”Det är mycket spännande att presentera ett flertal verk av konstnärer av yttersta världsklass. Det är angelägna budskap som konstnärerna för fram i en tid som präglas alltmer av växande politisk spänning, en mer aggressiv förhandling om nationella gränsdragningar och kulturella konflikter runt om i världen.”

I utställningen får vi en unik inblick i hur konstnärer både kan använda konsten som ett instrument till att närma sig sociala och politiska frågor – nästan som aktivister i sin konstnärliga handling – samtidigt som de även arbetar konstnärligt och poetiskt med ett reducerat bildspråk. Märk Linjen är en utställning som vill teckna och uppmärksamma linjens påtagliga närvaro i allas våra liv.


Vernissage: Märk Linjen / Mark the Line

Lördag 18 oktober

13:00   Konsthallschef Mikael Nanfeldt hälsar välkommen och intendent Liv Stoltz introducerar utställningen
13:15-13:45    Desire Path – Revisiting: Performance av konstnären Gillian Dyson. Därefter mingel och förfriskningar


Länk till information om öppettider.