PERSONAL & KONTAKT    ÖPPETTIDER    GÖTEBORGS STADS HEMSIDA

BLÅ STÄLLET BYGGER OM
Tack alla ni som kom med synpunkter på hur vårt hus ska se ut!
Läs mer här!

Ombyggnaden inleds i mars 2012 och ska vara klar i augusti 2013. Det är en del av EU-projektet Stadsutveckling i Nordost. I projektet ingår även satsningar på jobb och kultur, upprustning av offentliga miljöer som platsen ovanför Teleskopgatans hållplats i Bergsjön och Hammarkullens underjordiska station - och mycket mer.

Läs mer om projektet på www.goteborg.se/utvecklingnordost

Blå Stället kommer att bli ljusare, öppnare, mer välkomnande och anpassat till tidens krav. Vi hoppas att det blir den naturliga mötesplatsen i Angered där du, dina vänner och kollegor träffas och skapar energi och drömmar.


Stadsutveckling i Nordost - ett projekt som finansieras av Göteborgs Stad och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet drivs av Utveckling Nordost, ett av Göteborgs Stad helägt bolag. Det genomförs i samverkan med SDF Angered och Östra Göteborg, Business Region Göteborg, Lokalförvaltningen, Park- och naturförvaltningen samt Trafikkontoret.
Utveckling Nordost
Version för utskrift >>

Sidan senast uppdaterad