PERSONAL & KONTAKT    ÖPPETTIDER    GÖTEBORGS STADS HEMSIDA

Telefon- och E-post till personal på Blå Stället

INFORMATION & KULTURUM031-365 17 00
FAX031-365 17 01
BILJETTKASSA

031-330 50 65

Eva Eckerbrant
Enhetschef Blå Stället & KulturATOM

031-365 17 24
eva.eckerbrant@angered.goteborg.se

Dan Greider
Information/marknadsföring

031-365 17 07. Mobil: 0761-12 00 43
dan.greider@angered.goteborg.se

Annelil Greaker
Programproducent: Ateljé.
Biljettansvarig

031-365 17 05
annelil.greaker@angered.goteborg.se

Malin Ekberg-Wåhlander
Programproducent: Utställningar

031-365 17 04
malin.ekberg-wahlander@angered.goteborg.se

Aurora Cederholm
Programproducent: Genus

031-365 16 99
aurora.cederholm@angered.goteborg.se

Dubravko Grdic
Programproducent: Musik

031-365 17 12
dubravko.grdic@angered.goteborg.se

Luis Tortosa
Programproducent: Samhälle

031-365 17 06
luis.tortosa@angered.goteborg.se

Ewa Wilhelmsson
Programproducent: Skrivarkurser

031-365 17 03. Mobil: 0703-46 67 98
ewa.wilhelmsson@angered.goteborg.se

Drude Björningstad Quiñones
Administration

031-365 11 33
drude.bjorningstad.quinones@angered.goteborg.se

Anders Söderberg
Kulturassistent

031-365 17 00
anders.soderberg@angered.goteborg.se

Per Andersson
Receptionsansvarig

031-365 17 00
per.andersson@angered.goteborg.se

Vaktmästeri 031-365 17 10
Staffan Erro
staffan.erro@angered.goteborg.se
Magnus Osenius


073-665 10 87
magnus.osenius@angered.goteborg.se

MEDBORGARKONTOR
Samhällsvägledning
Eva Thaler


031-365 17 20
eva.thaler@angered.goteborg.se
Faxnummer: 031-365 17 21

ANGEREDS BIBLIOTEK
Information

031-365 17 14/15
angereds.bibliotek@angered.goteborg.se

ANGEREDS KULTURSKOLA
Enhetschef Sara Lundgren

031-365 28 92
sara.lundgren@angered.goteborg.se
Samordnare Johanna Ericsson

031-365 27 67
johanna.ericsson@angered.goteborg.se
Verksamhetssekreterare Malin Aghed031-365 27 67
malin.aghed@angered.goteborg.se


Version för utskrift >>

Sidan senast uppdaterad