PERSONAL & KONTAKT    ÖPPETTIDER    GÖTEBORGS STADS HEMSIDA

GENDERBENDER | HÖSTEN 2011


Kajsa Grytt

För dig som är intresserad av feminism, queer, jämställdhet och som vill
bända och bryta med könsroller.

Kontakt: Aurora Cederholm. Tel: 0707-80 10 18.
E-post: aurora.cederholm@angered.goteborg.se
Facebook: Genderbender.
Må 3/10 Kajsa Grytt - “Boken om mig själv”.
Kajsa Grytt, som har sjungit i punkbandet Tant Strul, berättar om sin nya självbiografi “Boken om mig själv” (Norstedts).
- Kanske har jag levt hela mitt liv och samlat saker för att kunna skriva en självbiografi när jag är 50.
Kl 18.
Entré: 20 kr. Biljetter: 031-330 50 65, www.ticnet.se

Må 31/10 Ashraf Nasseri - Hur arbetar Göteborgs Stad för kvinnors rättigheter?
Ashraf Nasseri, ledamot i kommunfullmäktige för vänsterpartiet, samt ersättare i SDN Angered, berättar hur Göteborgs Stad arbetar för kvinnors rättigheter.
Kl 18. Entré: 20 kr. Biljetter: 031-330 50 65, www.ticnet.se

Må 7/11 Jeaneth Johansson - Tuffare villkor för kvinnliga entreprenörer.
Kvinnor och män är inte innovatörer eller entreprenörer på jämställda villkor. Det handlar om tillgång till kapital, stöd-system och en könssegregerad arbetsmarknad - och om de föreställningar om kön vi växer upp och lever med.
Kl 18. Entré: 20 kr. Biljetter: 031-330 50 65, www.ticnet.se


Normkritik och mänskliga rättigheter i skolan. Grundkurs..
Kursen ger dig verktyg för en mer normgranskande och inkluderande undervisning. Med konkreta exempel försöker vi få grepp om lagstiftningen och skolans ansvar.
Må 5/9, Må 3/10, Må 7/11. Kl 9-16.
Anmälan (bindande): 031-365 17 00. Pris: 500 kr.


Normkritik och mänskliga rättigheter i skolan. Fortsättningskurs.
För dig som redan är bekant med begreppen normer och normkritik. Du får fördjupad kunskap, inspiration och konkreta strategier för ett normkritiskt likabehandlings-
arbete i skolan.

Ti 6/9, Ti 4/10, Ti 8/11. Kl 9-16.
Anmälan (bindande): 031-365 17 00. Pris: 500 kr.


.Amnesty
I SAMARBETE MED AMNESTY INTERNATIONAL

Lö 26/11 kl 11-16 & Sö 27/11 kl 11-15
På kursen lär sig alla både att föra och följa - oavsett kön, sexuell läggning och annat trams...För alla som dansar eller vill lära sig dansa salsa och som inte tycker att det är viktigt att kvinnor alltid följer och män alltid för. Varmt välkomna!
Entré 100 kr.
Biljetter: 031-330 50 65, www.ticnet.semaj
Version för utskrift >>

Sidan senast uppdaterad