Välkommen till Gatubolaget

Från och med den 1 januari 2011 består Göteborgs Gatu AB av affärsområdet Teknisk Service.
Vår affärsidé är att leverera miljöriktiga fordon och transportlösningar i Göteborg för att skapa en ren och trafiksäker stad.
>>> Länk
Gatubolaget är kvalitets–, miljö– och arbetsmiljöcertifierade.


Sidan uppdaterad