Styrande dokument
Göteborgs Stad
Upphandling & inköp
Gemensamt för staden
Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader - Policy/riktlinjer/regler
N010G00160 Version: 4
Gällande from 04/05/2018
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader


(P 2012-05-10, § 9, H 2012 nr 76, Dnr 1695/11,
H 2018 nr 41, P 2018-02-22, § 30, Dnr 0302/18) )GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER (002).pdf (592 KB)


2018-04-05 02:00:57
2018-04-03 13:14:25
2018-04-03 13:14:17
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Stefan Granlund/Stadsledningskontoret/GBGStad
Stefan Granlund/Stadsledningskontoret/GBGStad
Publicerad
Ändrad
Ändrad