Styrande dokument
Göteborgs Stad
Upphandling & inköp
Gemensamt för staden
Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader - Policy/riktlinjer/regler
N010G00160 Version: 5
Gällande from 09/11/2018
Handläggare: Jessica Granath
Fastställare: Kommunfullmäktige
 

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader


(P 2012-05-10, § 9, H 2012 nr 76, Dnr 1695/11,
H 2018 nr 41, P 2018-02-22, § 30, Dnr 0302/18) )GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER (002).pdf (592 KB)
Populärversion Gemensamma miljökrav entreprenader 2018.pdf (433 KB)


2018-12-17 14:43:44
2018-12-17 14:43:38
2018-09-11 02:01:09
2018-09-10 13:19:52
Stefan Granlund/Stadsledningskontoret/GBGStad
Stefan Granlund/Stadsledningskontoret/GBGStad
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Lina Isaksson/Stadsledningskontoret/GBGStad
Snabbreviderad
Snabbreviderad
Publicerad
Ändrad