Styrande dokument
Göteborgs Stad
Utbildning
Gemensamt för staden
Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem - Policy/riktlinjer/regler
N010G00121 Version: 2
Handläggare: Carina Krantz Rönnqvist
Fastställare: Kommunstyrelsen
 

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem


Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem, gäller fr o m 2016-01-01


(H 2007:77, P 2007-09-13, § 8, Kommunstyrelsens beslut 2009-09-09 § 521 och 2009-09-16 § 550, Kommunstyrelsens beslut 2011-06-08, § 395, kommunstyrelsens beslut 2015-11-04 § 630, dnr 0936/15)


Regler för fristående förskola fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem.pdf (273 KB)

Arkiverat

2018-09-24 10:15:15
2017-10-13 14:09:50
2017-10-13 14:09:19
2017-09-27 02:00:50
2017-09-26 11:12:55
Mathias Sköld/Stadsledningskontoret/GBGStad
Lina Isaksson/Stadsledningskontoret/GBGStad
Lina Isaksson/Stadsledningskontoret/GBGStad
Notes Programinformation/LIS/Göteborgs Kommun
Lina Isaksson/Stadsledningskontoret/GBGStad
Arkiverad
Ny version ångrad och borttagen
Ny version skapad
Publicerad
Ändrad