SEL ingångsbild

Socialt emotionellt lärande

Förmågan att uppfatta känslor kallas ofta emotionell intelligens. Människas sociala kompetens består utöver det av en rad färdigheter som är möjliga att stimulera via strukturerade hjälpmedel och genom pedagogens kunskap och kreativitet. SEL är den samlande benämningen på olika arbetsmetoder som till exempel social och emotionell träning (SET) och StegVis.StegVis, Start, Kolla

StegVis finns för åldrarna 4-10 år, för de allra yngsta finns programmet Start 1-3 år och KOLLA finns för elever på högstadiet. Läs mer här och ta del av material för StegVis-mentorer.

Läs mer


Implementering av SEL och StegVis

Här beskrivs implementering av SEL och StegVis. Läs hur införandet av StegVis fungerar liksom kvalitetssäkringen av såväl införandet som vardagsarbetet med StegVis.

Läs mer


Fakta och forskning

Här har vi samlat fakta, rapporter och översikter som rör området Socialt emotionellt lärande.


Läs mer