Drogvaneundersökningar bland unga


Sedan 2004 har Göteborgs Stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor. Frågor har ställts även på områden som skola, familj, fritid. Sedan 2007 genomförs undersökningen i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Här kan du hitta resultat från 2013 års drogvaneundersökning bland Göteborgselever och resultat från tidigare Göteborgsundersökningar. Här finns också länkar till nationella och till den internationella undersökningar.Göteborgs drogvaneundersökning

2004, 2007, 2010 och 2013 genomfördes drogvaneundersökningar bland skolelever i Göteborg.

Läs mer


Rikstäckande undersökningar

Ta del av data från andra kommuner och rikstäckande undersökningar kring drogvanor.


Läs merDrogvaneundersökningar internationellt

Internationella drogvaneundersökningar genomförs av bland annat CAN och SoRAD.


Läs mer