Stöd till social ekonomi

Enheten Stöd till social ekonomi har i uppdrag är att stödja organisationer, stiftelser, kooperativ och sociala företag inom det sociala området och funktionshinderområdet i Göteborg, och att utveckla samarbetet mellan de ideella organisationerna och kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete där ideella organisationers verksamheter kompletterar eller utgör ett alternativ till kommunens verksamheter.Ny lag från den 18/12 2013 ger stärkt skydd för barn

Lagen innebär att de personer som ska arbeta med barn och ungdomar inom ideella organisationer på begäran av arbetsgivaren visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott. Utdraget ska uppvisas upp när man erbjuds anställning, uppdrag eller praktik.

Läs mer
33 miljoner i bidrag till Göteborgs funktionshinderföreningar

Föreningarna kompletterar sjukvårdens och kommunens insatser .62 föreningar för personer med funktionsnedsättningar får 33 miljoner att dela på. Pengarna delas ut av social resursnämnd och ska på olika sätt bidra till att förbättra livet för medlemmarna.

Läs mer i Vårt GöteborgFöreningsbidraget till sociala föreningar fördelat inför 2014!
Viktiga komplement till det offentliga i välfärden. Hemlösa, misshandlade, fattiga, mobbade. Det finns tyvärr många utsatta människor i Göteborg, men som tur är även många ideella föreningar som gör sitt bästa för att hjälpa dem. 75 av dem har tilldelats sammanlagt 43 miljoner kronor av social resursnämnd för att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter nästa år.

Läs mer i Vårt Göteborg
.Krami fick fint pris

för sitt samarbete med sociala företag Läs mer
Riktlinjer

Sociala området, funktionshinderområdet och integration

Riktlinjer
Läs om sociala företag och kooperativ.