ettan sexualitet och relationer

Sexualitet och relationer

Att som ung få vara nyfiken, föra ett öppet samtal och få svar på sina frågor om sexualitet är viktigt.

Det är viktigt både för den sexuella hälsa och för att var och en ska kunna nyttja sina rättigheter.

Stöd för dig som arbetar med sex och samlevnad


Du som jobbar med sex och samlevnad i skolan eller någon annan verksamhet kan få stöd, vägledning och inspiration i arbetet av oss på Social utveckling.

Ta del vår inspirationsbank och läs mer om vad vi erbjuder dig som arbetar med sex och samlevad på Sexuell hälsa/hivprevention.

Sidan uppdaterad