Mobbning och kränkningar


Mobbning och kränkningar är tyvärr något som alltför många barn och ungdomar utsätts för. I Göteborgs Stad är arbetet med att motverka mobbning ett prioriterat mål. Målet är formulerat: Barn och ungdomar har behov av trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska mobbningen minska. Social utvecklings uppdrag är att stödja anställda i Göteborgs Stad som arbetar med barn och unga. Här hittar du fakta och forskning om skolmobbning och vilket stöd du kan få i ditt arbete.


Att förbättra elevrelationerna i skolan

Olweusprogrammet är en beprövad metod för att minska mobbningen i skolan. Här hittar du information om metoden.

Läs mer


Vad blir konsekvenserna av mobbning?

Läs om vad mobbning är och hur den mobbade, föräldrar, skolan, mobbare och elevgruppen påverkas.


Läs mer


Fakta och forskning

Här hittar du samlade rapporter och dokument inom området mobbning och kränkningar.


Läs mer
[