Föreningskurser

Här hittar du inom kort information om kurser under 2014.


Sidan uppdaterad


Riktlinjer

Sociala området, funktionshinderområdet och integration

Riktlinjer
Läs om sociala företag och kooperativ.