Dialogaing

Dialoga kunskapscentrum om våld i nära relationer

Den som lever med våld hemma eller i en relation ska få så bra stöd och skydd som möjligt, det är huvudsyftet med Dialogas verksamhet.


Dialoga är ett Kunskapscentrum om våld i nära relationer som verkar i Göteborgs Stad samt avtalskommuner. Dialogas uppdrag är att erbjuda utbildning och konsultation till dem som möter barn, kvinnor och män som lever med våld. Dialoga ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. Målet är att de som lever med våld i nära relation får bättre bemötande, stöd och skydd.

Valdinararelationer.se är en västsvensk portal om våld i nära relationer som vänder sig till yrkesverksamma och utsatta. Portalen är en samverkan med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer på valdinararelationer.seVåld i nära relationer på FacebookDialoga flyttar till nya lokaler

Den 17 december samlokaliseras Dialoga med Kompetenscentrum för brottsutsatthet. Den nya adressen är Rosenlundsgatan 6.
Kommande utbildningar och konferenser

Ge mig nya ögon att se med
- en basutbildning om barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relation


Dialoga erbjuder anställda i Göteborg Stad och avtalskommuner en basutbildning om våld i nära relation.
Utbildningen utgår från ett helhetsperspektiv och berör samtliga som lever med våld, barn, kvinnor och män, men med ett särskilt fokus på barnens utsatthet. Utbildningen berör också lagstiftning och hur vi med hjälp av samverkan kan minska förekomst av våld i nära relation.

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån för personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld, och därmed upptäcka våld i nära relation samt ge ett gott bemötande.

Vid kurstillfällena varvas föreläsning, filmer och diskussioner.

Utbildningen är kostnadsfri.


Frågor och anmälan:

Anders Sandberg

anders.sandberg@socialresurs.goteborg.se

telefon: 031-367 94 17
socres_DialogaVGlitenbeskuren


Sidan uppdaterad