Ettan Prevu tjej Etta Prevu graf Etta Prevu utbildning

Social utveckling

Social utveckling är en resurs för kostnadsfri kompetensutveckling, konsultation och samverkan för dig som arbetar med främjande, förebyggande och sociala frågor i Göteborgs Stad. Här ingår kompetensteamen Barn och unga, BBIC, Dialoga, Sexuell hälsa/hivprevention, Klippankooperativen, Kooperatörshuset, Kunskapskällar´n, Stöd till social ekonomi och Ung & Trygg. Flera av verksamheterna har tidigare återfunnits inom Prevu. En stor del av arbetet består av konsultation som riktar sig till stadsdelsförvaltningarna, den ideella sektorn och bolag inom Göteborgs Stad.